Úvodní obrázek
Foto autorky
Foto autorky

ABOUT THE AUTHOR

About me:
I am a painter with a professional focus on commissioned portraiture.
In my freelance work I prefer expressive and abstract painting, where I am not limited with any boundaries.
I am living and working in Prague.

Over the years I have changed styles, mediums and techniques according to my inner mood and the size of my studio. For example, the large format paintings „supergauches“ were created in a large studio of sculptures in Smíchov. The miniature paintings were made in a small studio in Řepy, and watercolours mostly on the road while travelling and in plain-air.

Techniques:
I use mainly mixed media – acrylic, oil paints, watercolour, coloured inks, pastel, and sometimes non-standard techniques.
I often combine classical painting with fingers, scratching, monotype, fly-up painting techniques or „ponytail“ (hair) painting. I discovered this method in horizontal painting and gradually developed my own „ponytail“ technique – I tie my hair in a ponytail and dip it in paint, which is transferred to the canvas with a swish.
I express myself mainly through colour. Colours fascinate me, they are a true gift of heaven for me, I use them to express my feelings and moods, passion for life, joy, or melancholy.
I have moved from bright tones to even brighter ones – to luminescent ones. On the other hand, I have been moving more towards harmony and calmer colour tones recently.
In my paintings, the colours show the evolution of personal experiences. Harmonious blue tones are replaced by wild, joyful orange-red tones, then by calm earth-green or melancholic violet-black. When I’m in a mischievous mood, I play with all the colours and create something unique, such as „Pobouchčata“ (,,Pobouchče“ -,,Bangby“  is a creature that bangs or is banged by emotions and experiences)

Motifs:
Everything that surrounds me (nature, animals, people, stories, relationships)
and the inner feelings of the experiences and beauty around me.
Even my abstractions are based on these motifs, sometimes inspired by dreams or just a blank canvas..

Studies: I graduated from the Hollar school of Fine Arts in Prague, with a focus on typography and promotional graphics.
Exhibitions.
My paintings are owned by customers in the Czech Republic and around the world. (My favourite pieces are ,,Pobouchčata“)

O AUTORCE

O mně:

Jsem malířka s profesionálním zaměřením na zakázkový portrét .
Ve své volné tvorbě dávám přednost expresivní, abstraktní a pocitové malbě, kde mě nesvazují žádné hranice.
Žiji a pracuji v Praze.

V průběhu let měním styly, média i techniky podle vnitřního rozpoložení a velikosti ateliéru. Např. velkoformátové obrazy „nadgaučáky“ vznikaly v rozměrném sochařském ateliéru na Smíchově, miniobrázky v miniateliéru v Řepích, akvarely většinou na cestách a v plenéru..Nyní tvořím v pražském ateliéru v Řeporyjích.

Techniky:

Ke své tvorbě používám různá média – akryl, olejové barvy, akvarel, barevné tuše, pastel, a občas i nestandardní techniky.
Klasickou malbu často kombinuji třeba s prstovou, škrábací, monotypovou či muchlážní technikou nebo ,,culíkovou“ (vlasovou) malbou. Tuto metodu jsem objevila při horizontální malbě a postupně jsem vyvinula vlastní tzv.culíkovou techniku – vlasy svážu do culíku a namočím do barvy, která se švihem přenáší na plátno.
Vyjadřuji se hlavně barvou. Barvy mě fascinují, jsou pro mne opravdovým darem nebe, barvou vyjadřuji své pocity a rozpoložení, vášeň k životu, radost, melancholii.
Z jasných tónů jsem přešla do ještě jasnějších – do luminiscenčních, naproti tomu v poslední době přecházím víc k harmonii a klidnějším barevným tónům.
Na mých obrazech je z barev patrný vývoj osobních zkušeností a zážitků. Harmonické modré tóny střídá divoká radostná oranžovočervená, pak zas klidná zemězelená nebo melancholická fialovočerná. Když mám poťouchlou náladu, hraji všemi barvami a vznikají např ,,Pobouchčata“ (Pobouchče je tvor, který bouchá, nebo je bouchán emocemi a zážitky)

Motivy:
Všechno co mne obklopuje (příroda, zvířata, lidé, příběhy,vztahy)
a vnitřní pocity z prožitků i krásy kolem sebe.
I v abstrakcích vycházím z těchto motivů, někdy mě inspirují sny nebo prostě prázdné plátno..

Studium: Vystudovala jsem výtvarnou SOŠV (Hollarku) a Typografii se zaměřením na propagační grafiku.

Výstavy: Za dobu své tvorby jsem měla řadu výstav vlastních i společných, většinou v Čechách,ale i v zahraničí…
Mé obrazy vlastní zákazníci u nás i po světě. (Nejraději cestují Pobouchčata)